Đây là list các game đã có hướng dẫn cách lấy achievement. Mọi vấn đề về achievement muốn thảo luận bàn bạc, các bạn hãy vào đây http://***********/forum/showthread.php?t=538


A
Asassin Creed's 2

Afro Samurai


B
Braid

Bioshock

Borderlands


C

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: World At War


D

Doritos crash curse

Dead Space 2

Dead to right:Retribution

DJ Hero

Darksider

Dead Space

DiRT 2 (gần hoàn thành)

Dynasty Warriors 6

Dante' Inferno

Dark Sector

E

Enslaved[IMG]emoj/fb-surprised.png[/IMG]dyssey to the West

F


FIFA 2009

FIFA 2010

Fight Night Round 4


Forza Motorsport 3G

GTA 4

GTA :" Episodes from liberty city

Guitar Hero: Metallica


H

Harm Way

Halo Wars

Halo Reach

I


J


K

Kane & Lynch 2: Dogs Day

L

L.A.Noire

Limbo

M
MBL 2k10

Metro2033

Midnight Club: Los Angeles


N

Ninety-Nine Nights (N3)

Ninety-Nine Nights 2

O


P

Plants Vs. Zombies

Pes 2011

Prince of Persia: TFS

Prince of Persia

Pes2010


Q


R

Resident Evil 5 (Biohazard 5)


S

Spiderman:Shattered Dimensions

Split/Second


T
Terminator Salvation ( sơ lược)


Tom Clancy's Splinter Cell ConVicTion


Tekken 6

The Chronicles of Ridddick : Assault on Dark Athena (chưa hoàn chỉnh)

The Bourne ConspiracyU


V

Vanquish

W

WET

X

Xmen Wolverine
Y


ZNếu cảm thấy các bài hướng dẫn trên có gì chưa chính xác, các bạn hãy vào đây đưa ý kiến phản hồi và bàn luận http://***********/forum/showthread.php?t=538