Tên Game: Prince of Persia:The Forgotan Sand
Độ khó: 3/10
Offline: 40(1000G)
Thời gian để lấy đc : 5-6 tiếng (có thể lấy = 1 lần chơi)

1. Memories of Azad (20G)
Reach the thick of the battle.

Cốt truyện.

2. A Warm Welcome (20G)
Catch up to Malik.

Cốt truyện.

3. Solomon's Army (30G)
Release Solomon's Army.

Cốt truyện.

4. Just us and them (50G)
Close the fortress gates.

Cốt truyện.

5. Not what it looks like (50G)
Defeat Ratash.

Cốt truyện

6. Eye of the Storm (30G)
Reach the final fight.

Cốt truyện

7. Prince of Tides (50G)
Complete the Enemy Tides Challenge.

Hoàn thành phần enemy tides challenge.Sẽ đc mở khi clear game => unlock

8. Power Boost (20G)
Find and break a sarcophagus.

Tìm và phá cái thùng sarcophagus.

9. Got Walkthrough? (50G)
Find and break every sarcophagus.

Tìm và phá mọi cái sarcophagus.
Có 21 cái mời các bạn vô đây [IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG])
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TiEwQRHstsY[/YOUTUBE]

10. Completist (50G)
Purchase every item in the upgrade menu.

Update hết skill trong mục upgrade menu [IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG]).

11. Anger Management (15G)
Break 100 vases and sarcophagi.

Phá 100 cái thùng và 1 cái sarcophagi.

12. Sand Nemesis (30G)
Kill 50 enemies in a row without being hit and without using upgrade powers or the Power of Time.

Sau khi lấy đc. cái kiếm power of djin sẽ có 1 đoạn có thằng ma thuật biến ra quân địch. Đừng giết nó hãy giết các thằng ở phía dưới , mỗi lần nó biến ra 2 con và chém 1 phát là chết -> 50 con k bị dính phát nào .

13. And King of Blades (20G)
Kill 500 enemies with the sword.

Giết 500 thằng = kiếm =p~.

14.Acrobat (30G)
Jump on enemies 30 times in a row without falling or using the Power of Time

Nhảy 30 lần trên người bọn quái . Nên chọn chỗ có con pháp thuật biến ra quân để nhảy [IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG]).

15. Like Dominoes (15G)
Knock down 5 enemies with one kick.

Làm ngã 5 tên = 1 cú đá .

16. Floors are for losers (15G)
Wall run for a total of 1/2 mile (805 meters).

Cốt truyện.

17. Stay Dry (30G)
Move on solidified water for 1 minute without using the Power of Time.

Ở trên nước 1 phút. Có thể làm ngay khi nhận skill đóng băng.Kiếm 2 cái cột nhẩy qua nhẩy lại (để tiết kiệm lực khi nhảy trong không trung bạn hãy nhả nút đóng băng ra và khi gần đến cột kia thì bạn đóng băng lại cứ thế ach này sẽ là của bạn.

18. Untouchable (30G)
Defeat Ratash in the Throne Room wihout taking any damage

Kill Ratash trong throne room k để mất máu.
Để làm đc. cái ach này dễ dàng bạn phải update hết skill stone ammor.
Và khi sử dụng sẽ k mất một giọt máu nào [IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG] tương đương k bị dính dame[IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG]).
Chi tiết: [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=2IRw_WyrvsQ[/YOUTUBE]
19. Death from Above (30G)
Finish off 10 enemies in a row using only the Aerial Slash.

Sử dụng aerial slash để tiêu diệt 10 con quái = cách nhảy lên người nó và chém

20. Invincible (20G)
Finish the final battle against Ratash without taking any damage.

Kết thúc con trùm Ratash ở đoạn cuối mà ko bị dính đòn.
Bạn bật stone ammor ( đã full ) lên và chém nó
Chi tiết: [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=P1QWleiFZRY[/YOUTUBE]


21. And stay down! (15G)
Use the finishing lunge 20 times.

Kết thúc 20 con quái khi nó ngã.Bạn đá nó ngã và ấn chém để giết =.=

22. Air Time (15G)
Perform 20 Aerial Slash attacks.

Sử dụng aerial slash 20 lần. =>Nhảy lên người quái và ấn chém.

23. David and Goliath (15G)
Finish 5 titans with the Aerial Slash.

Bạn chém cho con titan (cái con to đùng) Khi còn 1/2 máu nó sẽ quì xuống, bạn đến gần nó và ấn nhẩy rồi sẽ có 1 đoạn leo trèo -> bạn ấn chém
Tiêu Diệt đc. 5 con thì ach là của bạn.


24. This is Persia! (20G)
Kick 20 enemies off of ledges.

Đá 20 con = chân :|

25. Attack from all angles (15G)
Knock down 15 enemies using the aerial kick.

Làm ngã 15 quái = cách sử dụng aerial kick=> nhảy lên ng` nó và ấn đá

26. Swift as the Wind (15G)
Defeat 30 enemies using the Power of Flight.

Tiêu diệt 30 con = cách sử dụng power of flight. Cái skill bay bạn sử dụng nó để giết 30 conKo khó =p~
27. Big Finish (10G)
Defeat an enemy by doing a power attack on the fifth hit in a combo.

Bạn ấn X 4 lần và lần thứ 5 là giữ chặt (nhớ là chém vào người quái nhé)

28. Elemental Control (20G)
Upgrade one power to level 4.
Update 1 skill lên lv 4 ( nên up skill stone armor để còn làm 2 cái ach Untouchable và Invincible

29. Ding! Level Up! (15G)
Purchase your first upgrade.

Upgrade cái đầu tiên.Cứ upgrade là sẽ có [IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG].

30. Close Call (15G)
Save the Prince's life by using the Power of Time.

Sử dụng power of time cứu prince.Cứ sử dụng là đc. [IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG]

31. Not how it Happened (15G)
Use the Power of Time 20 times.

Sử dụng power of time 20 lần.

32. Prince of Fire (15G)
Defeat 50 enemies using the Flame Trail.

Kill 50 đối thủ = cách sử dụng Flame Trail ( cái skil hóa lửa )

33. Prince of Earth (15G)
Defeat 50 enemies while using the Stone Armor.

Kill 50 đối thủ = cách sử dụng stone armor ( cái skill hóa giáp để k mất máu => rất cần)

34. Prince of Water (15G)
Defeat 50 enemies using the Ice Blast.

Kill 50 đối thủ = cách sử dụng ice blast ( cái skill chém ra băng)

35. Prince of Wind (15G)
Defeat 50 enemies using the Whirlwind.

Kill 50 đối thủ = cách sử dụng whirlwind ( cái skill tạo ra bão )

Secret Achievements

36. No longer human (50G)
Suffered defeat at Malik's hands.

Cốt truyện.

37. Welcome to Rekem (30G)
Arrived in Razia's city.

Cốt truyện.

38.Power of the Djinn (30G)
Razia becomes part of sword.

Cốt truyện.
39.End of the Army (50G)
Complete the game.

Cốt truyện.

40.Our Little Secret (5G)
Don't Worry. We won't tell if you don't.

Bạn chọn phần normal và lower difficult .

Bonus:Để đc. dễ dàng đơn giản và vui sướng bạn nên đăng ký vào hệ thống uplay trên website: http://uplay.uk.ubi.com/ .
Sau khi đăng ký xong bạn vào game rồi vô phần uplay đăng nhập trong đó có các item để cho bạn sử dụng . Nhưng muốn có đc. nó bạn phải hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra ( toàn là cốt truyện thôi bạn yên tâm đi ).
Khi có đc. điểm Units(tức là khi hoàn thành nv ubisoft đặt ra) bạn vô phần action trong uplay và mua nó hoàn toàn free.

Danh sách nhưng thứ có trong uplay của phần POP:TFS.

1.Prince of Persia: TFS Prince of Persia: TFS Theme 10 units
Theme cho xbox360.

2.Prince of Persia: TFS Ezio Costume 30 units
Trang phục của assassin creed 2 ezio[IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG]) cái này đẹp

3.Prince of Persia: TFS Experience Point Boost 20 units
Thưởng 2 upgrade cho skill của prince.

4.Prince of Persia: TFS Challenge Mode Arena 40 units
Mở ra phần challenge mode arena ( rất tiện lợi cho việc xả stress và upgrade full skill)

Hệ thống uplay áp dụng cho các game của ubisoft . Nên cứ chơi game nào của ubi các bạn cứ vô đó mà sử dụng [IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG]).

p/s:Chúc các bạn thành công:-bd