[replacer_img]
Tên game: X-Men Origins Wolverine
OFFLINE :50 ACh 1000G
Độ khó: 6/10 ;[IMG]emoj/fb_wink.png[/IMG]
1 Getting Started 10G
Diết 100 đối thủ
2 A Day's Work 20 G
Diết 500 đối thủ
3 What I Do Best 30G
Diết 2000 đối thủ
4 You Can't Hide 20 G
Lao và 20 tên lính(Lunged)
5 Lunge 10G
Lao vào 25 tên lính
6 Pounce 15G
Lao vào 250 tên lính
7 Piggy Back Ride 10G
Lao vào lưng con W.E.N.D.I.G.0 prototype's
8 Quick Killer 10G
Diết nhanh(Quick kill) 1 đối thủ
[YOUTUBE]zv5AAaU_xGE&feature=related[/YOUTUBE]
9 Efficient Killer 15G
Quick kill 20 đối thủ
10 Perfect Killer 20G
Quick kill 3 đối thủ trong 1 trận đánh
11 Drop Dead 10G
Diết 10 đối thủ bằng cách ném chúng xuống từ trên cao. Quăng trên núi xuống quăng xuống sông xuống vực…
12 Apprentice 10G
Nâng 1 Combat Reflex lên Master Level
13 Samurai 25G
Nâng tất cả Combat Reflexes lên Master Level
14 Mutant Lover 15G
Nâng 1 Mutagen lên level 3
15 Astonishing 20G
Tìm 1/2 Dog Tags trong game
16 Devil's Brigade 30G
Tìm tất cảl Dog Tags trong game
17 Defensive 10G
Thực hiện 1 cú đỡ sau đó đanh trả
18 Untouchable 20G
Thực hiện 25 cú đỡ sau đó đánh trả
19 Catch! 10G
Diết 1 đối thủ bằng cách chém. Theo phản xạ. (Đang đánh 1 thằng đổi hướng để diết 1 thằng khác bằng 1 chiêu cứ chơi khắc làm được đừng lo)
20 Boomerang 20G
Diết 25 đối thủ bằng cách chém theo phản xạ
21 Aerial Assault 10G
Xem ACH 27
22 Ultimate Wolverine 15G
Đánh với 4 W.E.N.D.I.G.0 prototypes cùng 1 lúc và xử chúng nó ở hổ Alkali.
[YOUTUBE]OTQaSP7qV0M[/YOUTUBE]
23 Hot Potato 20G
Đốt 20 tên lính
24 Shotgun Epic Fail 15G
Diết 20 lính ghost với vũ khí của chúng. Chụp nó lại rồi bấm Y Logan sẽ bẽ súng của thằng ghost lại và cho nó 1 viên vào đầu
25 James Howlett 15G
Thực hiện 1 pha Wolverine lên Wolverine Lunge
[YOUTUBE]NmpC4dJbDcE[/YOUTUBE]
26 House Slaugher 15G
Chặt chân tay của100 đối thủ
27 Aerial Master 15G
Làm 6 airborne cùng 1 lúc
[YOUTUBE]jrCm2AewPSE[/YOUTUBE]
28 Fully Loaded 35G
Max hết tất cả các upgrate
29 Slice n' Dice 15G
Diết 6 đói thủ với 1 single attack
30 Environmentally Friendly 15G
Diết 10 đối thủ bằng cách sử dung các phương tiên môi trường (Bấm Y nhấc nó lên xong cắm tên định vào mấy cái gai hoặc giáo trên các bức tượng)
31 Whatever it Takes 20G
Diết 30 đối thủ bằng cách sử dung các phương tiên môi
32 Blender 25G
Diết 200 đói thủ với Claw Spin
33 Walking Death 50G
Hoàn tất game ở Hard Difficulty
34 Heightened Senses 20G
Diết 200 đối thủ trong Feral Sense
35 Bodlust 20G
Diết 50 đối thủ trong Berserker mode
36 Weapon X 25G
Diết 150 đối thủ trong Berserker mode
37 The Cake 15G
You found the cake, yummy! (Xem Ach 39)
38 Found! 15G
Tìm ra mysterious hatch! (Xem Ach 39)
39 WoW! 15G
You feel cold as you examine the skeleton and read the name "Arthas" etched into the nearby sword
-----ACH ,37,38,39------
[YOUTUBE]R-WbOR8WeBE[/YOUTUBE]

Secret Achievements (Cứ theo cốt truyện là unlock hết):-bd
40 Bar Fight 30G
Hạ Victor Creed (Sabretooth)
41 Spillway Escape 30G
Trốn thoát khỏi Weapon X
42 Helicopter Ride 30G
Hạ David Nord (Agent Zero)
43 The Village 30G
Hoàn tất nhiệm vụ Jungle
44 The Dead Pool 50G
Hạ Weapon 11 (Deadpool)
45 52 Pickup 30G
Hạ Remy LeBeau (Gambit)
46 Threading the Needle 15G
Bay xuyên qua the O ring trong Sentinel Boss Battle
47 Fallen Sentinel 30G
Hạ Sentinel Mark
48 Stick Around 10G
Đâm Victor Creed ra khỏi the Bar
49 Clean Up on all Aisles 10G
Phá hủy tất cả đồ đạc trong cửa hang tạp phẩm khi đánh nhau với Fred Dukes (The
Blob)
50 Put up your Dukes 30G
Hạ Fred Dukes (The Blob)
Chúc các bạn thành công :-h