Medium Security Jail Break (30 points): hoàn thành phần chơi Escape from Butcher Bay ở chế độ bt
High Security Jail Break (50 points):hoàn thành Escape from Butcher Bay ở chế đọ khó
Chain Smoker (20 points): thu thập đủ hộp xì gà trên đg` đj
Bell Boy (20 points): hoàn thành tất cả nv phụ trong Butcher Bay.
Master of Athena (30 points): hoàn thành Assault on Dark Athena ở chế độ bt
Champion of Athena (50 points): hoàn thành Assault on Dark Athena ở chế độ khó
Stealth Master (20 points): đi qua Cargo Bay mà k0 bị phát hiện
Master of Drones (20 points): hoàn thành Main Decks mà chỉ dùng 2 con drones.
Margo's Locker (10 points): tìm và mở tủ đồ của Margo (Margo's Locker) => theo cốt chuyện
Miles Letter (10 points): giúp Miles và truyền tải thông tin của anh ấy theo cốt chuyện
Bounty Hunter (30 points): thu thập toàn bộ các bounty card
Winner level 1 (15 points): thắng 10 trận đấu
Winner level 2 (30 points): thắng 100 trận đấu
Winner level 3 (50 points): thắng 1000 trận đấu.
Basic Weapon Handling level 1 (10 points): giết 100 người
Basic Weapon Handling level 2 (20 points): giết 1000 người
Basic Weapon Handling level 3 (30 points): giết 10000 người
Advanced Weapon Handling (15 points): chứng minh rằng bạn có thể sử dụng vũ khí trong mọi trường hợp hiểm nghèo theo cốt chuyện
Killer (10 points): giết 4 người bằng cận chiến , giết 2 người 1 lúc , là người đầu tiên giết người trong trận đấu
Murderer (20 points): giết 8 người bằng cận chiến , giết 3 người 1 lúc , là người cuối cùng giết người trong trận đấu

Dominator (40 points): giết 12 người bằng cận chiến , giết 4 người 1 lúc , là người đầu tiên giết người trong trận đấu

Hero (20 points): thắng chế độ cướp cờ , 1 mình solo giết đc 3 người bên kja
Juggernaut (20 points): Keep on going no matter what. ( tiếp tục cuuộc chiến dù có chuyện j` xảy ra ) theo cốt chuyện
Underdog (20 points): không bao giờ đấu hàng theo cốt chuyện
Sniper Master (20 points): địch sẽ k0 bao giờ đường đạn đến theo cốt chuyện
Explosive Master (20 points): BOOM! theo cốt chuyện
Trigger Happy! (20 points): k0 ngừng bắn đến khj hết sạch đạn theo cốt chuyện
Melee Expert (20 points): Close and personal. theo cốt chuyện
Funwrecker (20 points): Ruin someone's day. theo cốt chuyện

___ Đây là em thu thập trên trang cheatcc.com ,có 1 vài cái ach hơi tối nghĩa nên em chịu k0 dịch đc ( có thể là mở trong phần cốt truyện )
Qua 2 cái ACH đầu thì có thể nói bản Riddick này còn theo cả bản Escape from Butcher Bay từ năm 2004 ( đồ họa có đc cải tiến để phù hợp vs xbox360 :-?)
Trình độ TA của em còn hơi kém nên có vài chỗ hơi tối nghĩa[IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG][IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG] 1 số ach thì em để nguyên vì nó chắc đc (.) cốt truyện ( dịch ra thì cũng chẳng đc j` [IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG] )

P/S : ngoài ra còn có 21 ACH ẩn

bài viết vẫn đang đc tìm tư liệu , nhưng chỉ là guide thôi vì để mở cac ach thì hầu hết là theo cốt truyện là mở đc dần