Tổng cộng có 50 Achievement = 1000 G


Good Job 40
Hoàn thành tất các mission ở hệ Normal hoặc cao hơn

It Slices! It Dices! 10
Nâng cấp 1 thanh kiếm

Enter the Way of the Ninja 10
Nâng cấp 1 phi tiêu

How Ya Like Me Now?! 10
Hoàn thành 1 đòn Todomé ( Cốt truyện )

Yes, I Am That Good. 10
Thực hiện 10 hit combo ( rất dễ nếu bạn cầm song kiếm , chỉ cần attack đơn thuần )

Not Too Shabby 10
Giết 3 kẻ thù trong 1 chiêu. ( Bạn có thể dùng thanh kiếm to , giữ chặt y để luyện , rồi nhả ra , có thể giết toàn bộ kẻ thù chỉ với 1 chiêu )

Let Off Some Steam 10
Sử dụng phi tiêu gió để dập lửa ( theo cốt truyện , unlock dễ dàng )

Burn, Baby, Burn 10
Sử dụng phi tiêu lửa để thiêu kẻ thù (theo cốt truyện , unlock dễ dàng )

Lightning Strikes Twice 10
Dùng phi tiêu điện vào nước để giật chết kẻ thù .

I'm Rubber and You're Glue 10
Phản 1 viên đạn của kẻ thù (Ở màn có những kẻ thù cầm súng bắn từ xa , bạn chỉ cần chém bật lại đạn của chúng , rất dễ nếu dùng song kiếm múa loạn )

Nothing Left But the Dying 10
Thực hiện 1 đòn kết thúc ( khi kẻ thù gần chết sẽ hiện nút Y ở đầu , ấn Y để thực hiện )

Chewy on the Inside 10
Destroy a piece of armor.

Gotta Get Them All 10
Tìm thấy 1 Shinobi Moji.

Sharp Dressed Man 10
Tìm thấy 1 bộ đồ

Bling or Flair? 10
Tìm thấy 1 đồ dán lên trang phục .

Hattori Hanzo Achievement Award 20
Nâng cấp toàn bộ kiếm lên tối đa .

Snatch the Pebble 20
Nâng cấp toàn bộ phi tiêu lên tối đa .

I Think I'll Go for a Walk 30
Nâng cấp thanh máu dài nhất có thể .

"Feel it flow through you." 30
Nâng cấp thanh lực dài nhất có thể .

Almost There 15
Find 50% of the Shinobi Moji.
Complete Set 30
Find all the Shinobi Moji.
Walk-in Closet 30
Collect all the outfits.
Brings Out Your Eyes 30
Collect all emblems.
Ya Can't Touch This 15
Deflect 20 projectiles.
One with the Blade 15
Kill 25 enemies with the Finish Attack move.
Mission.001: Speed Demon 15
Complete Mission 001 within 30 minutes.
Mission.002: Master of Style 15
Complete Mission 002 with more than 20 Finish Attacks.
Mission.003: Hit Combo Fever 15
Complete Mission 003 with a Max Hit Combo above 30.
Mission.004: Ninja Sky Marshall 15
Complete Mission 004 with less than 30% jet plane damage.
Mission.005: Nick of Time 15
Complete Mission 005 within 40 minutes.
Mission.006: You Want Some? 15
Complete Mission 006 with a Max Kill Combo above 10.
Mission.007: Back in a Flash 15
Complete Mission 007 within 50 minutes.
Mission.008: Only a Flesh Wound 15
Complete Mission 008 without taking 1000 points of damage.
Mission.009: That Just Happened! 15
Complete Mission 009 without retrying.
Ninja School Valedictorian 75
Achieve a Total Play Result A+ ranking.

Musashi's Way 50
Hoàn thành toàn bộ mission ở cấp độ hard hoặc cao hơn .

Your Work Is Done 20
Hoàn thành tất cả các mission mà không retry lần nào .

A Perfect 10 20
Achieve 10 "Perfect" button presses in a row during a Quick Time Event.
"...And that's all I need." 20
Complete all missions using only one of the swords to attack.
Showboat 20
Achieve a 100 Hit Combo.
Show-off 20
Achieve a 50 Kill Combo.

Secret Achievements

Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.
Secret Achievement 25
Continue playing to unlock this secret achievement.Sẽ cập nhật thêm thông tin sau .