(GDVN) - Theo công văn chỉ dẫn thực hiện quyết định thi trong công ty thi THPT đất nước và xét xác nhận tốt nghiệp, thí sinh cần lưu ý:

Xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi

========> Tìm hiểu thêm về gia sư: tìm gia sư dạy toán

Đối với thí sinh đã đăng ký dự thi Kỳ thi THPT đất nước năm 2015 tại trường phổ thông: trường phổ thông tiêu chí kết quả điểm thi năm 2015 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh;

Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) khác: Điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 công nhận.

Thí sinh tự do được chọn địa điểm thi

Thí sinh tự đắn đo thi để xét xác nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp giấy má đăng ký dự thi tại một trong các đơn vị đăng ký dự thi do các sở GD&ĐT quyết định nhưng phải dự thi tại cụm thi mà các thí sinh đang học THPT của doanh nghiệp đăng ký dự thi đó được dự thi theo quyết định.

Thí sinh tự ngần ngừ thi chỉ để xét tuyển đại học, cao đẳng được lựa chọn thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm thuận tiện và phù hợp với điều kiện của thí sinh.

Mất học bạ vẫn được dự thi

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có cầu nguyện được dự thi năm 2016 phải có công nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở vật chất đối chiếu với thủ tục lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào thủ tục dự thi của các kỳ thi trước.

Bản chứng thực của các thủ tục liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng công nhận. Công an cấp thị trấn công nhận về cư trú và có đủ nhân cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy chế của địa phương của thí sinh; cơ quan chuyên môn cấp thị xã xác nhận các điều kiện được lợi tiêu chí dành đầu tiên khác theo quy định tại Điều 36 của quy chế thi.

Ảnh của thí sinh là ảnh Manchester United kiểu Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Chứng minh nhân dân), được chụp trước thời gian nộp thủ tục không quá 06 tháng.

Sau ngày 30/4/2016, thí sinh không được thay đổi cụm thi

Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/4/2016, các đơn vị đăng ký dự thi thực hiện: thu đăng ký dự thi gồm 02 Phiếu đăng ký dự thi, bản photocopy hai mặt Chứng minh dân chúng trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4x6 và 1 phong bì thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo M.U của Bộ GD&ĐT; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán hệ thống tính in tin tức đăng ký dự thi của thí sinh từ phần mềm QLT, ủy quyền gia sư chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để công ty cho học sinh kiểm tra, ký công nhận.

Sau ngày 30/4/2016, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các tin tức về môn thi đã đăng ký.

Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/5/2016, các đơn vị đăng ký dự thi thu Phiếu đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp THPT và thủ tục xét xác nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho người dạy học chủ nhiệm hoặc cán bộ được cắt cử để công ty cho học trò kiểm tra, ký xác nhận.

Thí sinh tự do có thể nộp thủ tục xét xác nhận tốt nghiệp THPT cùng giấy má đăng ký dự thi.

công ty đăng ký dự thi lưu tại công ty bản photocopy Phiếu đăng ký dự thi số 1; Phiếu đăng ký dự thi số 2 giao lại cho thí sinh.

Mỗi thí sinh có 1 tài khoản phần mềm để xem kết quả

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được công ty đăng ký dự thi cấp 1 account và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại liên hệ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

[center !important]Thi đất nước 2016: Mỗi thí sinh có 1 account phần mềm để xem kết quả (Ảnh: thanhnien.vn)[/center !important]


account này được thí sinh sử dụng để đăng nhập vào phần mềm QLT kể từ đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để nghiêm mật thông tin, khi nhận được trương mục và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình.

Trong trường hợp thí sinh quên account và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để xin cấp lại.

Tùy từng thời khắc, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các nguồn tin như:


tin tức đăng ký dự thi (phản hồi các sơ sót nếu có trước ngày 05/5/2016); tin tức xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót giả như có trước ngày 05/6/2016); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét xác nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng