Ai đã và đang chơi trò này vui lòng cho mình cái đánh giá khách quan về cách bắn súng trong game nó tuơng tự game FPS hay TPS nào đã và đang có trên thị trường: COD, BF, CoJ 2, Sniper:Ghost Warrior, Vanquish, HALO, Gears ...