Bác nào có Call of Duty : World at War tren Steam thì bữa nào co-op mấy map này đi! Hoặc là mua đi, giá cũng không bao nhiêu lol!!!!!
+Weapon hầu như là lấy tất cả các weapon từ Modern Warfare ( 1 , 2 , 3 ) , Black ops ( 1 , 2 và sắp tới sẽ có map có luôn Black ops 3's Weapons) , Advanced Warfare , Ghost
+ Có Buyable Ending ( Bỏ tiền ra để finish map )

+ Custom Boss ( Junggernault's Gatling Gun , Eletric Boss , Flying , Explosive )
+ Custom Ways to play! ( Cách chơi khác )
+ Craft tất cả Speicial Weapons từ Black ops 2 , 3 và nhiều thứ không có trong Zombies bình thường
+ Hơn 15 Perks ( Tất cả perks từ các Zombie's Cod , và Custom )

My Xbox's Account : NishikinoMaki97