Mình lập chủ để này với mục đích anh em chiến hữu chia sẽ giao lưu những khoảnh khắc thú vị trong game.mở màn về mafia vừa chơi xong

Có vẻ như đây là chiếc tàu Titanic

View more random threads: