Hay quá anh à !!! Văn trong lớp nhiu điểm vậy ? Làm nhớ ngày xưa chơi GOW trên Ps2 nhờ game đó mà mình cũng mê thần thoại Hi Lạp .