cả nhà chịu khó down press của mấy ông lớn về đi. xem vậy đầy đủ hay lắm. trên gamespots ấy